česky | english

O projektu

Upozornění: sběr dat do registru byl ukončen.

Pacienti

Do registru jsou zařazováni všichni pacienti s tumory v selární krajině v registrech spolupracujících endokrinologických center, u kterých byla dg. stanovena po 1. 1. 2000. Při zpracování osobních údajů a jejich zadávání do registru jsou plně respektovány požadavky příslušné legislativy, zejména č. 101/2000 Sb.

K 30. dubnu 2014 bylo v registru zařazeno celkem 785 pacientů, z toho:

  • 365 pacientů s akromegalií
  • 185 pacientů s Cushingovým syndromem
  • 235 pacientů s prolaktinomy

RESET je klinický, plně neintervenční registr zaměřený na sběr klinických dat za účelem mapování incidence, prevalence, morbidity a mortality pacientů s expanzemi selární oblasti.

RESET je registr, do něhož jsou zapojena vybraná klinická centra, a to na zcela dobrovolné bázi. Projekt byl zahájen v roce 2008 a je provozován pod autorským vedením pracoviště VFN v Praze.

Projekt je postaven na sběru dat pro jasně definované klinické hypotézy. V první fázi nejde o sběr reprezentativních epidemiologických dat, ale jde spíše o sledování dobře klinicky definovaných skupin pacientů.

Projekt RESET je připraven jako plně neintervenční registr, zaměřený na retrospektivní-prospektivní sběr klinických dat. Retrospektivní srovnání jsou prováděna buď na longitudinálních časových sledováních nebo principem „case-control“.

U jasně definovaných skupin pacientů registr sleduje celý časový vývoj od diagnostických údajů až po výsledek terapie s následným dlouhodobým sledováním s ročními aktualizacemi („follow-up“). Kromě dispenzarizovaných a nově diagnostikovaných pacientů jsou do registru zaznamenávána i základní data od pacientů léčených dříve a již zemřelých. Takto bude umožněno kvalitní hodnocení mortality i parametrů přežití.

Více informací o: