česky | english

Výsledky z registru RESET

Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientů s expanzemi selární oblasti, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky.

Podrobné analýzy registru

 • Akromegalie
  • souhrnná analýza dat (2015) ( PDF file 184 kB)
  • analýza dat - Výsledky současné léčby akromegalie v ČR a SR (2013) ( PDF file 385 kB)
  • analýza dat - Výsledky léčby akromegalie (2010) ( PDF file 385 kB)
  • souhrnná analýza dat z registru (2009) ( PDF file 952 kB)
 • Prolaktinomy
  • souhrnná analýza dat (2015) ( PDF file 209 kB)
  • souhrnná analýza dat z registru (2011) ( PDF file 226kB)
  • pilotní analýza dat z registru (2009) ( PDF file 404 kB)
 • Cushingův syndrom
  • souhrnná analýza dat (2015) ( PDF file 271 kB)
  • centrální Cushingův syndrom - minimální prevalence ČR 2015 ( PDF file 84 kB)
  • souhrnná analýza - SK centra (2015) ( PDF file 74 kB)
  • analýza dat - SK centra (2014) ( PDF file 307 kB)
  • prvotní analýza (2013) ( PDF file 385 kB)

Publikace a konferenční příspěvky

 • Hána V., Švancara J., Bandúrová L, Brabec P., Čáp J., Ďurovcová V., Dvořáková E., Hána V. jr., Jarkovská Z., Kentoš P., Klimeš D., Krčma M., Kršek M., Lazúrová I., Olšovská V., Podoba J., Pura M., Sásiková M., Starý K.,  Strenková J., Šiprová H., Štěňo J., Trejbalová L.,Vaňuga P., Wagnerová H., Weiss V., Zeman D., Dušek L., Marek J. Register of sellar tumors – RESET: diagnostics and therapy of acromegaly in Czech and Slovak Republics. ECE Wroclaw, 2014.

 • Hána, V., Švancara, J., Bandúrová, L., Brabec, P., Čáp, J., Ďurovcová, V., Dvořáková, E., Hána Jr., V., Jarkovská, Z., Kentoš, P., Klimeš, D., Krčma, M., Kršek, M., Lazúrová, I., Olšovská, V., Podoba, J., Pura, M., Sásiková, M., Starý, K., Strenková, J., Šiprová, H., Štěňo, J., Trejbalová, L., Vaňuga, P., Wagnerová, H., Weiss, V., Zeman, D., Dušek, L., Marek, J. Registr selárních tumorů – RESET: diagnostika a léčba akromegalie v České a Slovenské republice v 21. století. Diabetologie,metabolismus, endokrinologie, výživa, 2013, 16, 4, 219-224.
 • V. Hána, L. Bandurová /Praha/, P. Brabec /Brno/, J. Čáp /Hradec Králové/, V. Ďurovcová /Praha/, E. Dvořáková /Brno/, V. Hána, Z. Jarkovská /Praha/, P. Kentoš /Košice/, D. Klimeš /Brno/, M. Krčma /Plzeň/, M. Kršek /Praha/, I. Lazúrová /Košice/, V. Olšovská /Brno/, J. Podoba /Bratislava/, M. Pura /Ľubochňa/, M. Sásiková /Bratislava/, K. Starý, J. Strenková, H. Šiprová /Brno/, J. Štěňo /Bratislava/, J. Švancara /Brno/, L. Trejbalová /Bratislava/, P. Vaňuga /Ľubochňa/, H. Wagnerová /Košice/, V. Weiss /Praha/, D. Zeman, L. Dušek /Brno/, J. Marek /Praha/. Výsledky současné léčby akromegalie v ČR a SR. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, říjen 2013.
 • Z. Jarkovská , J. Marek, V. Hána, L. Bandurová, V. Ďurovcová, V. Hána jr., M. Kršek, V. Weiss /Praha/, J. Švancara /Brno/, J. Čáp /Hradec Králové/, K. Klimasová, J. Strenková /Brno/, I. Lazúrová /Košice/, V. Olšovská /Brno/, J. Podoba /Bratislava/, M. Pura /Ľubochňa/, H. Šiprová /Brno/, J. Šteňo /Bratislava/, M. Štícha /Brno/, L. Trejbalová /Bratislava/, P. Vaňuga, P. Kentoš /Ľubochňa/, H. Wagnerová /Košice/, D. Zeman /Brno/, M. Krčma, E. Dvořáková /Plzeň/. Výsledky studie RESET - prolaktinomy. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, říjen 2013.
 • M. Kršek a kol. Výsledky studie RESET - Cushingův syndrom. XXXVI. Endokrinologické dny, Plzeň, říjen 2013.
 • Hána V., Bandurová L., Brabec P., Čáp J., Ďurovcová V., Dvořáková E., Hána V. jr., Jarkovská Z., Kentoš P., Klimeš D., Krčma M., Kršek M., Lazúrová I., Olšovská V., Podoba J., Pura M., Strenková J., Šiprová H., Šteňo J., Švancara J., Trejbalová L.,Vaňuga P., Wagnerová H., Weiss V., Zeman D., Dušek L., Marek J. Jak diagnostikujeme a léčíme akromegalii v České a Slovenské republice? XXXV. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, říjen 2012.
 • Jarkovská Z., Marek J., Hána V., Bandurová L., Ďurovcová V., Hána V., jr., Kršek M., Weiss V., Jarkovský J., Čáp J., Klimasová K., Strenková J., Lazúrová I., Olšovská V., Podoba J., Pura M., Šiprová H., Šteňo J., Štícha M., Trejbalová L., Vaňuga P., Kentoš P., Wagnerová H., Zeman D., Krčma M., Dvořáková E. Prolaktinomy a jejich léčba ve studii RESET. XXXIV. Endokrinologické dny, Brno, říjen 2011.
 • Hána V., Bandurová L., Brabec P., Čáp J., Ďurovcová V., Hána V. jr., Jarkovská Z., Kentoš P., Klapka R., Klimasová K., Klimeš D., Kršek M., Lazúrová I., Olšovská V., Podoba J., Pura M., Šiprová H., Štěňo J., Štícha M., Trejbalová L.,Vaňuga P., Wagnerová H., Weiss V., Zeman D., Dušek L., Marek J. Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice. XXXIII. Endokrinologické dny, Košice, 2010.
 • Hána V., Bandúrová L., Brabec P., Čáp J., Ďurovcová V., Hána V. jr., Jarkovská Z., Kentoš P., Klapka R., Klimasová K., Klimeš D., Kršek M., Lazúrová I., Olšovská V., Podoba J., Pura M., Šiprová H., Štěňo J., Štícha M. , Trejbalová L.,Vaňuga P., Wagnerová H., Weiss V., Zeman D., Dušek L., Marek J. Efficacy of acromegaly treatment in six Czech and Slovak tertiary centers – first analysis of patient registry RESET (Registry of Sellar Tumors). ECE Praha, 2010. 
 • Hána V., Bandurová L., Brabec P., Čáp J., Ďurovcová V., Hána V. jr., Jarkovská Z., Kentoš P., Klimasová K., Klimeš D., Kršek M., Lazúrová I., Olšovská V., Podoba J., Pura M., Šiprová H., Štěňo J., Štícha M., Trejbalová L.,Vaňuga P., Wagnerová H., Weiss V., Zeman D., Dušek L., Marek J. Diagnostika a léčba pacientů s akromegalií v České a Slovenské republice - první analýza dat v registru RESET. XXXII. Endokrinologické dny, Český Krumlov, 2009.